บริการของเรา

 
บริการตรวจสอบอาคาร
(Building Inspection Service) 
 
     บริการตรวจสอบอาคารประจำปี ตามมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 รับตรวจสอบอาคารในทุกประเภท อาทิ อาคารชุด / คอนโด, โรงแรม, โรงงานอุตสาหกรรมและอาคารประเภทต่างๆ โดยงานของเราจะตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร ตรวจสอบอุปกรณ์ประกอบของอาคาร รวมถึงระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย และยังตรวจสอบแผนการบริหารจัดการอาคาร ตรวจสอบระบบสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม ระบบป้องกันฟ้าผ่า และตรวจสอบอื่น ๆ ส่วนประกอบอาคารที่เกี่ยวข้อง และจัดทำเอกสารรับรองตามมาตรฐานที่กำหนด ซึ่งดำเนินการโดยวิศวกร และทีมงานมืออาชีพ
 
บริการตรวจสอบระบบไฟฟ้า
(Electrical System Inspection Service)

     ตรวจสอบระบบและอุปกรณ์ไฟฟ้าในอาคาร/โรงงานอุตสาหกรรม รวมถึงที่อยู่อาศัยประเภทบ้าน, คอนโด, อาคารชุด ตรวจสอบจุดต่อต่างๆของระบบไฟฟ้าแรงสูง-แรงต่ำ อาทิ เช่น หม้อแปลงไฟฟ้า เซอร์กิตเบรคเกอร์ ชุดคาปาซิเตอร์ มอเตอร์ ฯลฯ พร้อมรายงานในทุกจุดที่พบปัญหา ตามกฎกระทรวงที่กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย กรมอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า ของกระทรวงแรงงาน 
image
image
 
บริการตรวจสอบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้
(Fire Alarm Systems)

     รับตรวจสอบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ที่ประกอบด้วยอุปกรณ์จำนวนหนึ่งที่ทำงานร่วมกันเพื่อตรวจจับและเตือนคน อุปกรณ์ภาพ (Visual Appliance) และอุปรณ์เสียง (Audio Appliance) เมื่อเกิดเพลิงไหม้ไฟ เกิดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์หรือเหตุฉุกเฉินอื่นๆ สัญญาณเตือนเหล่านี้เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติจากเครื่องตรวจจับควัน (Smoke Detector) และเครื่องตรวจจับความร้อน (Heat Detector) หรืออาจเกิดจากการใช้อุปกรณ์เตือนภัยด้วยมือ เช่น Manual Call Pointหรือ Pull สัญญาณเตือนภัยอาจจะมาจากระฆัง (Bell) หรือแตร (Strobe) นอกจากนี้อาจมาจากลำโพงสเตอริโอที่ส่งเสียงปลุกตามด้วยข้อความให้มีการอพยพ เพื่อความปลอดภัยของพนักงานหรือผู้อยู่อาศัยและเพื่อให้อาคารนั้นๆ เพื่อให้อาคารผ่านการตรวจสอบตามมาตรฐาน NFPA โดยทีมงานผู้ชำนาญ
 
บริการอบรมดับเพลิง
(Fire Safety Training)

     รับฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น และซ้อมอพยพหนีไฟ โดยนักดับเพลิงมืออาชีพที่ปฏิบัติหน้าที่จริง มีประสบการณ์ ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรป้องกันและสาธารณภัย พร้อมออกใบรับรองในหน่วยงานที่ฝึกอบรม
หลักสูตรอบรมการดับเพลิงเบื้องต้น 
ภาคทฤษฎี
  ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานและบทบาทหน้าที่ของหัวหน้างาน
  กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
  การค้นหาอันตรายจากการทำงาน
 การป้องกันและควบคุมอันตราย
ภาคปฏิบัติ
 การฝึกดับเพลิงโดยใช้สายดับเพลิง
 การใช้ถังดับเพลิงประเภทต่างๆ
image
image
 
บริการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
(Environmental Impact Assessment)

    การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม Environmental Impact Assessment (EIA) คือ การวิเคราะห์ผลกระทบจากโครงการหรือกิจการประเภทต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นต่อสภาพแวดล้อม หรือสภาพแวดล้อมที่อาจจะมีผลกระทบต่อโครงการหรือกิจการนั้น ทั้งในทางบวกและทางลบ เพื่อเป็นการเตรียมการควบคุม ป้องกัน และแก้ไขก่อนการตัดสินใจดำเนินโครงการหรือกิจการนั้นๆ

ดังกล่าวแล้ว EIA จึงเป็นเครื่องมือสำคัญในการช่วยหาทางป้องกันผลกระทบในทางลบด้านสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นในโครงการนั้นให้เกิดน้อยที่สุด ในขณะเดียวกันก็มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติซึ่งส่วนใหญ่ไม่สามารถฟื้นคืนกลับมาได้อย่างมีประโยชน์และคุ้มค่าที่สุด นอกจากนี้ รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ยังสามารถใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจของนักบริหารหรือผู้ประกอบการว่าสมควรดำเนินโครงการนั้นต่อหรือไม่ การทำ EIA จะเป็นประโยชน์อย่างมาก หากได้รับการวางแผนป้องกันปัญหาต่างๆ ตั้งแต่ขั้นตอนศึกษาความเหมาะสมของโครงการและช่วยลดค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นภายหลังดำเนินโครงการไปแล้ว โดยในรายงาน EIA จะมีการกำหนดมาตรการป้องกัน และติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประกอบเป็นหัวข้อหลักที่สำคัญของรายงานอีกด้วย
       บริการงานติดตั้ง ดูแลเครื่องปรับอากาศ 
                (Air Conditioner Service)

บริการจำหน่ายเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง
โดยแบ่งเป็นประเภทดังนี้

1. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (Split Type Air Conditioner)
 แบบติดผนัง (Wall type)
 แบบตั้ง/แขวน (Ceiling/Floor type)
 แบบตู้ตั้ง (Package type)
 แบบฝังเพดาน (Built-in type)
2. เครื่องปรับอากาศแบบแพ็คเกจยูนิต ระบบระบายความร้อนด้วยน้ำ
(Package Unit - Water Cooled)
3. เครื่องเป่าลมเย็น และเครื่องส่งลมเย็น
(Fan Coil Unit (FCU) & Air Handling Unit(AHU))
image
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้